b'MERILLONS & ACCESSOIRES 3258 AGRAFE CURVETaille relle0 1 2 3 4 56 Pkg.Taille0 1 2 3 4 5 6Rsistance 15kg 28kg 39kg 43kg 48kg 78kg 90kg Pcs. 25 23 22 16 14 12BN Black Nickel Prix 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 Rfrence AVM290140 AVM290141 AVM290142 AVM290143 AVM290144 AVM290145 AVM290146Minimum de ventes Poch. 10 3259 AGRAFE OVALEVMCPkg.TailleS MRsistance 29kg 22kg Pcs. 15 12NITaille relleNickel Prix 2.95 2.95 Rfrence AVM290147 AVM290148 S MMinimum de ventes Poch. 10 3254 CRANE SWIVEL +AGRAFE CROSSLOCK INOXPkg.Taille1 2 3 4 5 6Rsistance 56lbs 70lbs 100lbs 120lbs 175lbs 220lbs Pcs. 5 4 3SS Inox Prix 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 Rfrence AVM290068 AVM290069 3254SPO0003E9 3254SPO0004K9 3254SPO0005K9 3254SPO0006L9Minimum de ventes Poch. 101 2Taille relle629'