b'HAMEONS MONTSBL BN BN RDUNIVERSEL XL POINTE SPARK SPECIMEN CARNASSIER SANDRE TRESSELigne:NYLON 70 cm Ligne:NYLON 50 cm Ligne:FLUOROCARBONE 70 cm Ligne:TRESSE 50 cmHameon:9335 Pcs:10 Hameon:7235 Pcs:8 Hameon:9335 Pcs:10 Hameon:9335 Pcs:5Rfrence Taille Diamtre PrixRfrence Taille Diamtre PrixRfrence Taille Diamtre PrixRfrence Taille Rsistance Prix 4933512 12 0,14mm 072358 8 0,22mm 293356 6 0,20mm 393354 44933510 10 0,16mm 072356 6 0,25mm 3.25 293354 4 0,25mm 393352 2 10 Kg 2.75493358 8 0,18mm 2.75 072354 4 0,27mm 293352 2 2.75 393351 1493356 6 0,20mm 072352 2 0,30mm 293351 1 0,30mm 393351/0 1/0493354 4 0,25mm 293351/0 1/0493352 2 0,30mmVMCRD RD NI BNSANDRE RRYDER NR NYLON SANDRE RRYDER TR TRESSE SANDRE RRYDER TR TRESSE CARNASSIERLigne:NYLON 70 cm Ligne:TRESSE 70 cm Ligne:TRESSE 50 cm Ligne:FLUOROCARBONE 70 cmHameon:9902 Pcs:5 Hameon:9902 Pcs:2 Hameon:9902 Pcs:2 Hameon:7126 Pcs:10Rfrence Taille Diamtre PrixRfrence Taille Rsistance PrixRfrence Taille Rsistance PrixRfrence Taille Diamtre Prix 299026 6 0,26mm 399026 6 199026 6 AVM340116 2299024 4 2.95 399024 4 199024 4 AVM340115 1 0,35mm 5.50299022 2 0,30mm 399022 2 10 Kg 2.75 199022 2 10 Kg 2.75 AVM340114 1/0299021 1 399021 1 199021 1 AVM340113 2/0 0,40mm299021/0 1/0 3.25 399021/0 1/0 199021/0 1/0649'